Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
slightly geeky  slightly geeky

Case 10

Pýcha

(Je nám líto , tato stránka nebyla přeložena do překladatele, který jste vybrali.)

Po namátkové kontrole Java mistr rozhodl, že každý z bratrů Řádu sloní šlápoty si bude sám v jezeře chytat ryby, sám si bude pěstovat svojí vlastní rýži a sám si bude šít své ošacení.

Netrvalo to ani měsíc a bratři chodili v roztrhaných hábitech a byli značně podvyživení. Ani jeden z deadlinů se nestihl. Místní opat se vydal poprosit Java mistra, aby znovu zvážil své rozhodnutí.

“Dobře tedy,” prohlásil Java mistr. “Každý čtvrtek nechť každý spálí své oblečení a zahodí všechnu svojí rýži a ryby do jezera.”

Opat se zeptal, čím se jeho řád provinil, že si zaslouží takový krutý trest.

“Trest?” odpověděl Java mistr. “Já vás chtěl odměnit. Netěší se snad bratři Sloní šlápoty ze své soběstačnosti a nezávislosti na ostatních? Jejich kód by toto potvrzoval.”

“Každý z bratrů napsal v podstatě identické Data Access objekty a Value objekty jako jeho soused. Každý z bratrů si vytvořil své vlastní nástroje na zpracování stringů a na parsování souborů. Každý vynaložil ohromné úsilí na navržení, implementaci, integraci, testování, debugování a opravě něčeho, co si pouze mohl převzít od některého ze svých bratrů.”

“Mám z toho usoudit, že jde o inkompetenci? Pak každý z řeholníků Řádu sloní šlápoty musí být vykázán z kláštera.”

“Mám z toho usoudit, že jde o úmyslnou neznalost? Pak si tradice žádá, aby se sami oslepili kopřivami a až poté byli vykázáni z kláštera.”

“Mám z toho usoudit, že jde o opovrhování časem? Pak žalář bude pro všechny provinilé vhodnou volbou...”

“Ale ne,” usoudil Java mistr. “Namísto toho jsem usoudil, že jde o pýchu. Každý se pyšní svým vlastním kódem, který je lepší a kvalitnější než kód napsaný některým z jeho bratrů. Pýcha je jedním ze Čtyř pilířů kvality a je třeba ji podporovat. Nechť si Řád sloní šlápoty zdokonalí své schopnosti ve všech ohledech, ať mohou být stejně tak pyšní i na své ošacení a bohatou úrodu.”

“Pak ale nezbude čas na psaní kódu,” prohlásil opat. “Císař se vyjádřil zcela jasně, co nesplnění deadlinu znamená.”

Mistr přikývl. “Obchodník se poslední dobou utápí v chudobě a nezná nic než ztrátu a utrpení. Zatím co starý poustevník ctí svá úsporná opatření a nikdy se nezmění. Liší se ale snad tito dva něčím jiným než množstvím letokruhů?”

Tak byl Řád sloní šlápoty ušetřen dvěma trestům a napraven.

Topics...  reuse, pride