Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
(Je nám líto , tato stránka nebyla přeložena do překladatele, který jste vybrali.)

Starý písař byl dotázán, proč v jeho oficiálních záznamech nezapomněl u žádného chrámu a řádu na jméno, ale nejmenoval jediného mnicha ani kněze.

“Kdybych vám dal sečíst pergamen plný čísel, poznamenali byste si nejprve každé číslo sedm?” optal se písař a odehnal tazatele mávnutím jeho inkoustem potřísněné ruky.

Tato odpověď se dostala až k Java mistrovi. Ten pokýval hlavou a dopil svůj čaj.

Druhý den ráno, když se písař vracel do své kanceláře, našel nad svými dveřmi napsáno tučným písmem následující:

public static final int NUM_DAYS_IN_WEEK =

A tak byl starý písař Qi osvícen.

Topics...