Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title

Drie dagen en drie nachten was de Java meester gekluisterd aan zijn werkcel. Op de vierde dag zonden de monniken van de tempel een novice om naar hem te informeren.

De novice trof de meester bij zijn whiteboard, peinzend bij een enkel stroomdiagram. De novice herkende het als zijnde een klein onderdeel van het reusachtige systeem dat zij dienen te onderhouden. Beleefd vroeg de novice waar de meester aan werkte.

De meester antwoordde: “Er zit een fout in en ik overweeg de beste manier om het te repareren.”

De novice zei, “U predikt vaak het belang van het stellen van prioriteiten. Hoe kunt u dan obsederen over iets dat zo klein en onbelangrijk is?”

Zonder een woord te spreken hief de meester zijn staf en bracht haar met veel kracht neer op de ontblote, linker voet van de novice al doende zijn kleine teen brekend. De novice schreeuwde het uit van pijn en strompelde de werkcel uit. Op dat moment vond de novice verlichting.

Topics...  perfection