Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title

Dva kněží z Řádu slepého orla našli Java mistra Banzena vzlykat u své klávesnice. Zeptali se ho, co ho trápí.

“Kód tohoto mnicha je otřesný,” odpověděl mistr. “Struktura balíčků je neintuitivní, názvy tříd nedávají smysl, metody jsou příliš komplikované a komentáře nedávají smysl. Dlouhých deset let se účastnil všech mých kázání a vždy, nutno uznat, dodržoval všechna moje přikázání do slova a do písmene. I přesto jsou ale plody jeho práce těžko stravitelné.”

První z kněžích si prohlédl kód. “Vskutku, bude třeba ho napravit. Navrhuji začít prostým výpraskem.”

Mistr si povzdechl a přikývl, načež si sundal svoji róbu, aby odhalil svá záda.