Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
slightly geeky  slightly geeky

Case 29

Zlatá rybka

Když se nováček stane členem chrámu a začne hledat moudro, je vždy odkázán k Java mistru Bawanovi, aby se ho zeptal: “Jak se stala stará madam Jinyu Abatyší všech řádů a záležitostí?”

Mistr Bawan pak vždy dá nováčkovi lopatou na zadnici a dá mu za úkol vrátit se s touto otázkou druhý den. Následující den je otázka opakována, trest znovu uložen, a tak se pokračuje až do té doby, než je nováček osvícen.

Kronika vypráví následující příběh:

Kdysi dávno, když byla ctihodná Jinyu pouze pětadvacet let starou sestrou, byla ona a další mnich stejného věku navštívena opatem jejich řádu.

“Císař přijede na prohlídku našeho nového VAX počítače a aby zvolil vhodné členy pro jeho Královský výbor,” pověděl opat. “Rád bych tedy na Jeho Výsost udělal dojem představením všech kvalit našeho chrámu. Naše jezírka jsou bez života a zahaleny závojem řas. Každý z vás si vezme na starost jedno z jezírek, řádně ho vyčistí a postará se o to, aby každé ráno uvnitř plavaly nové ryby. To vše pro potěšení našeho císaře.”

Mnich dostal na starost Severní jezírko. Stojatá zelená voda nedávala možnost žádnému životu, a tak mnich s pomocí naběraček a kyblíků odnosil vodu až do poslední kapky pryč. Poté seškrábal z kamenů všechen mech a lišejníky, vytrhal veškerý plevel a kyblíkem za kyblíkem naplnil jezírko čistou vodou, kterou donesl až z chrámové studny. Za týden bylo jezírko plné života díky červeným a zlatým kaprům, které bratr nakoupil na tržnici za své vlastní peníze.

Za celou tu dobu se Jižního jezírka nikdo nedotkl a mladá Jinyu nebyla k nalezení.

Opat si nechal sestru zavolat, neboť se návštěva císaře rychle blížila. Když Jinyu dorazila, dostala od něj ihned za uši. “Pokud císař ztratí důvěru v náš chrám, pak naše smlouva na IT služby nebude to jediné, co bude předčasně spáleno na popel.”

Jinyu se uklonila. “Do dvou dnů bude vše přesně tak, jak bylo nařízeno.”

Druhý den šel opat zkontrolovat Severní jezírko, ve kterém nyní plavali modří a černí kapři—opět zakoupené mnichem na tržišti. Jižní jezírko bylo ovšem ve stejném stavu jako včera. Našel Jinyu odpočívat pod cypřišem a hned jí dal zase za uši.

Jinyu se opět uklonila. “Do zítra bude vše přesně tak, jak bylo nařízeno.”

Následující den šel opat znovu zkontrolovat Severní jezírko, které nyní dýchalo životem díky pruhovaným a puntíkovaným kaprům. Jižní jezírko na tom bylo ovšem ještě hůř než předtím. Zahrada kolem byl celá rozkopaná. Jinyu stála uprostřed těch trosek.

Opat dal Jinyu ihned za uši. “Vysvětli mi to!” dožadoval se.

Sestra neřekla ani slovo, otočila lopatou u hromady hlíny v rohu jezírka. Za touto hromadou byl příkop, který Jinyu vykopala až k řece pod chrámem. Odstraněním toho kusu hlíny se stojatá voda z jezírka vypustila.

Poté Jinyu otočila lopatou na druhém konci jezírka, čímž odkryla jiný příkop, který přivedl vodu z horského potoka. Jezírko bylo během chvíle plné průzračně čisté vody, proud z potoka očistil všechno kamení a odplavil suchou trávu a plevel. Na dně bylo možné spatřit záblesky červené a zlaté barvy.

- - -

Tak byla Jinyu zvolena vedoucí Posvátného podvýboru automatizovaného testování.

A pokud by někdo pochyboval v pravost tohoto příběhu, nechť se zajde zeptat Java mistra Bawana na naši oblíbenou otázku.