Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
moderately geeky  moderately geeky

Case 3

Zapouzdření

Mladý mnich, nováček chrámu, nejen, že deklaroval všechny své metody public, ale to samé dělal i instancím svých proměnných. Hlavní opat chrámu byl již znaven jeho neustálým napomínáním, požádal tedy Java mistra o radu.

Dalšího dne povolal mistr mladého mnicha, aby s ním poobědval v jeho kanceláři.

Mnich byl při vstupu překvapen hostinou, která byla rozprostřena po celém konferenčním stole. Mistr vyzval mladíka, aby si lehl na zem.

Mnich tak učinil, načež mistr odhrnul roucho mladého bratra a vytáhl obrovský nůž. Přitlačil nůž ostrým hrotem na jeho hrudník, až se prostor kolem nože začal zbarvovat do ruda. Mnich vykřikl bolestí a zeptal se mistra, o co mu jde.

“Chci ti rozříznout břicho,” vysvětlil mistr, “abych do tebe mohl nasypat rýži a nalít do tebe čaj. Mám poměrně nabitý rozvrh a krmit hosty tímto způsobem mi přijde velmi efektivní.”

Poté již nikdy nebylo potřeba mladého mnicha napomínat.

Topics...  encapsulation