Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
niet geeky  niet geeky

Case 4

Wilgen

Een nieuwe priester van de Spinnen Klan betreurde de lage kwaliteit van de Javascript code die door zijn novicen werd geproduceerd.

“Ik zal het onderzoeken,” zei de Java meester.

Na een bezoek aan de novicen deed de meester een decreet uitgaan dat de eerste vier elke ochtend, nog voor hun vingers het toetsenbord zouden raken, scherp op de knokkels zouden worden geslagen. Voor de vijfde novice schreef hij echter geen acties voor. De priester vroeg de meester waarom dit zo was.

“De loot zal, indien goed verzorgd, mogelijk een wilg worden; dit geldt niet voor de halm gras,” sprak de meester.

Dit gehoord hebbende beval de priester het ontslag van de vijfde novice.

Tot zijn verbazing ontlokte dit de toorn van de Java meester en de priester werd zelf uitgestoten. Op zijn laatste loonstrook schreef de meester het volgende:

Men kan niet op duizend wilgen liggen om de zonsopkomst te overpeinzen.

Topics...  potential