Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
nie fachowe  nie fachowe

Przypadek 4

Wierzby

(Sorry, this page has not been translated by the translator you selected.)

Nowy kapłan Klanu Pająka rozpaczał nad fatalną jakością kodu Javascript wyprodukowanego przez swoich młodszych podopiecznych.

“Zbadam to”, powiedział mistrz Javy.

Po odwiedzeniu podopiecznych mistrz nakazał, aby każdego ranka czterech z nich zostało wychłostanych po kostkach, zanim jeszcze będą mogli dotknąć swoich klawiatur. Dla piątego z nich nie przewidział żadnej kary. Kapłan zapytał mistrza, dlaczego tak postanowił.

“Małe drzewko, jeśli pielęgnowane, może stać się wierzbą; lecz nie źdźbło trawy”, powiedział mistrz.

Słysząc to, kapłan nakazał wygnać piątego z podopiecznych.

Ku jego zaskoczeniu znacznie rozzłościło to mistrza Javy, a sam kapłan również został wygnany. Na jego ostatnim odcinku wypłaty, mistrz napisał:

Nie możemy spoczywać na tysiącu wierzb i kontemplować wschodu słońca.

Topics...  potential