Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
slightly geeky  slightly geeky

Case 14

Ahoj, světe!

První den v chrámu položil Java mistr novým učňům tyto tři otázky:

“Mnohdy, když nainstalujeme novou knihovnu nebo se učíme s novým jazykem, první program, který napíšeme je Ahoj, světe!. Jeho cílem vypsat tato slova způsobem, který bude demonstrovat správné chování zvolené technologie. A poté tento program už nikdy víc nespustíme.”

“Proč tedy říkáme ahoj a ne zároveň na shledanou?”

“Proč říkáme světe, když se publikum skládá jen z jedné jediné duše, která po prvním výkřiku program zahodí do propadliště dějin?”

“Proč je vysloven pozdrav, na který nebude nikdy odpovězeno?”

- - -


Řekněte mi slovo, které znamená ahoj a na shledanou
není to snad první výkřik novorozeně?

Najděte mi horu, ze které lze vidět celý svět—
odkud lze spatřit každý tygr,
a odkud vidíte pustinu nekonečného písku?

Topics...  philosophy