Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
extremely geeky  extremely geeky

Case 15

Neměnnost

Z Chrámu tří balvanů, kde se používá výhradně C, dorazil před nedávnem nový učeň. Duchovní styl Javy mu byl neznámý. Netrvalo dlouho a narazil na immutabilitu Stringů.

“Chtěl bych přepsat některé znaky na velká písmena,” postěžoval si. “Kvůli tomu ovšem musím zkonstruovat StringBuffer a zcela nový String, přitom chci sáhnout pouze na pár znaků! Za jakým účelem byly Stringy takto navrženy?”

Jedna ze zkušenějších sester ho slyšela a poradila mu: “Minci si můžeme předat mezi sebou kolikrát chceme a i přesto si druhý den zachová svojí hodnotu. Můžeme to samé říct o vejci?” Učeň byl osvícen.

Netrvalo dlouho a učeň psal všechny své třídy jako neměnné. Ani jedna z proměnných nešla přepsat, pro každou změnu bylo potřeba vytvořit novou instanci. Konstruktory jeho tříd byly mnohdy neuvěřitelně obrovské a extrémně komplikované.

Když o tom byl Java mistr informován, řekl: “Nechť je vytvořena forma ve tvaru vejce, následně budiž zalitá mosazí a nakonec předaná sestře. Hleďme, jak si na snídani pochutná.”

Tímto způsobem byla sestra pověřená napravením nového učně.

Topics...  immutability