Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
(Sorry, this page has not been translated by the translator you selected.)

Młody mnich zapytał mistrza Kaimu: “Poza biegłością w technicznych aspektach, jaka jest najważniejsza cecha, jaką powinien posiadać mistrz?”

Kaimu odpowiedział: “Łaskawość.”

Mnich zapytał: “Gdy Banzen strofował mnie swoją laską, dla kogo był łaskawy?”

Kaimu odpowiedział: “Dla przyszłego ciebie.”

Mnich zapytał: “A kiedy Suku odmówiła mi dowództwa, dla kogo była łaskawa?”

Kaimu odpowiedział: “Dla naszej świątyni i naszych klientów.”

Mnich rzekł: “W zeszłym tygodniu, Bawan zrzucił aplikanta z wieży w przepaść za sfałszowanie listu motywacyjnego. Nie było tu klientów, świątyni ani przyszłego ja. Dla kogo Bawan był łaskawy?”

Kaimu odpowiedział: “Dla świata.”

Topics...  kindness, mentoring