Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
moderately geeky  moderately geeky

Case 21

Přerušení

Jistý mnich nechtěl opustit svůj terminál. Celé dva dny odmítal jídlo i vodu.

Když to šel Java mistr prověřit, našel tohoto mnicha stále sedět u svého stolu, v tuto chvíli již poměrně roztřeseného. Na jeho monitoru běžel debugger, na kterém běžel tento kód: | while (true) { * nedělej nic * }

“Usoudil jsem, že tento cyklus se musí vykonávat, dokud je pravda pravdou,” prohlásil mnich. “Když ale zmáčknu klávesu pro přerušení, cyklus se ukončí. To by znamenalo, že přesně v tu chvíli, pravda již není pravdou. Jak se kdokoliv z nás může opovažovat přerušit takový program? Jaký chaos můžeme na svět seslat!”

Java mistr sáhl pod stůl a vytáhl terminál ze zásuvky. Obrazovka v tom okamžiku zhasla.

“Nyní ten cyklus už nikdo nemůže přerušit,” řekl mistr.

Mnichova mysl našla klidu.

Topics...  loops, infinity