Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
slightly geeky  slightly geeky

Case 18

Nezbytné vlastnosti

(Je nám líto , tato stránka nebyla přeložena do překladatele, který jste vybrali.)

Ten samý mnich ze Sloní šlápoty dumal nad kódem, který jeho řád vytvořil. Prohlížel si několik podobných implementací jednoho Data Access objektu a snažil se rozhodnout, kterou z nich bude řád nadále používat.

“Každá z implementací se můžu něčím pyšnit i stydět,” pověděl mnich Java mistrovi. “A každá z nich má některé vlastnosti, které zase jiná nemá. Jak mám správně rozhodnout, které nechat odvát větrem do zapomenutí?”

“Žíznivý ti nemohu odpovědět,” odpověděl mistr. “Ve skříni vedle tebe najdeš tři dřevěné hrnky. Naplň první vodou z řeky, druhý vodou ze studny před chrámem a třetí vodou od kupce ve vesnici. Vrať se, aniž bys vylil jedinou kapku, a já ti poradím, co budu schopen.”

Mnich tak učinil a postavil všechny tři nádoby před mistra.

“Co jsi se naučil?” zeptal se mistr.

Mnich se uklonil. “Za jednu minci udeří kupec dvakrát do gongu. Poprvé, než vám nalije vodu do hrnku, a podruhé, když se z něho poprvé napijete. Když nalijete vodu do hrnku ze studny před chrámem, žádný úder gongu neuslyšíte, ale kýbl ze studny je těžký. Když naplníte hrnek vodou z řeky, rozrušíte tím místní ryby a bůh řeky musí být zahnán třemi bílými oblázky.”

“Zvládnu vypít pouze jeden z hrnků,” řekl mistr. “Na kterém z nich si pochutnám nejvíce?”

Mnich toto důkladně zvážil. “Voda z řeky je studená, ale jinak velmi čistá. Vodu ze studny jsem pil mnohokrát, ta je hořká kvůli místnímu vápenci. A i když se s kupcem z vesnice tolik neznám, slyšel jsem dnes údery do jeho gongu mnohokrát. Na základě toho bych zvolil vodu od kupce.”

“Velmi rozumné rozhodnutí,” prohlásil mistr. “A vskutku, sám navštěvuji kupce každé ráno již dlouhých osm let a pokaždé to je příjemný zážitek. Který z nádob je od něho?”

Mistr se napil z hrnku, až se na jeho tváři objevilo ohromné zklamání. “Mladý bratře,” řekl. “Ty jsi naprosto nepochopil podstatu mé žízně. Kde je zvuk gongu?”

- - -

Mistrova žízeň nebyla zahnána
i přesto se bratrovi dostalo odpovědi
jaký zvuk vydala nádoba při nalití?

Mnich by si ušetřil práci kdyby jen položil mosazné kadidlo za okno
a jen si počkal na déšť.

Topics...  reuse, requirements